Cereal tea

Roasted Barley Tea (Mugicha)

Roasted Barley Tea (Mugicha)

5,95 €
59,50 €/kg
Tatarischer Buchweizentee Gold (Soba Cha / Soba Tee)

Tatar buckwheat tea (Soba Cha / Soba tea)

5,95 €
59,50 €/kg
Tatarischer Buchweizentee Schwarz (Soba Cha / Soba Tee)

Tatar buckwheat tea (Soba Cha / Soba tea)

5,95 €
59,50 €/kg