Loose tea

Sort by:
Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

7,97 €
159,40 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

170,42 €
852,10 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,58 €
347,90 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,98 €
179,60 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,75 €
251,40 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

8,98 €
224,50 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,56 €
189,00 €/kg
Yunnan Golden Needle

Yunnan Golden Needle

10,58 €
211,60 €/kg
2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

8,57 €
171,40 €/kg
2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

59,50 €
297,50 €/kg
2017 Fuding Gongmei White Tea

2017 Fuding Gongmei White Tea

20,06 €
200,60 €/kg
Volcanic Oolong - Korean Yancha

Volcanic Oolong - Korean Yancha

13,61 €
272,20 €/kg
2022 Pai Mu Tan Teekuchen

2022 Pai Mu Tan Teekuchen

99,83 €
332,77 €/kg
2016 Hulugu Sheng Pu Erh

2016 Hulugu Sheng Pu Erh

3,53 €
441,25 €/kg
Osmanthus blossom tea

Osmanthus blossom tea

6,96 €
348,00 €/kg
Jade Oolong

Jade Oolong

13,01 €
260,20 €/kg
2022 Ku Zhu Shan Dan Zhu

2022 Ku Zhu Shan Dan Zhu

146,22 €
731,10 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

30,16 €
603,20 €/kg