Loose tea

2024 Bingdao Dijie Sheng Pu Erh

2024 Bingdao Dijie Sheng Pu Erh

123,02 €
615,10 €/kg
2024 Ku Zhu Shan Danzhu

2024 Ku Zhu Shan Danzhu

150,25 €
751,25 €/kg
Aquamarine Gaba Oolong

Aquamarine Gaba Oolong

9,98 €
199,60 €/kg
Feng Shui Ling Oriental Beauty

Feng Shui Ling Oriental Beauty

17,04 €
426,00 €/kg
Tenryu Shincha Yumesuruga

Tenryu Shincha Yumesuruga

28,24 €
564,80 €/kg
2024 Formosa Sanxia Bi Luo Chun

2024 Formosa Sanxia Bi Luo Chun

16,64 €
332,80 €/kg
Purple White Pu Erh

Purple White Pu Erh

69,58 €
347,90 €/kg
1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

8,98 €
898,00 €/kg
Song Dancong Oolong

Song Dancong Oolong

8,98 €
898,00 €/kg
Jinxuan Hong Oolong

Jinxuan Hong Oolong

20,06 €
401,20 €/kg
2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

10,58 €
188,93 €/kg
Kagoshima Shincha Yabukita Bio

Kagoshima Shincha Yabukita Bio

30,25 €
605,00 €/kg
Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

7,97 €
159,40 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

170,42 €
852,10 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,58 €
347,90 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,98 €
179,60 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,75 €
251,40 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

8,98 €
224,50 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,56 €
151,20 €/kg
Yunnan Golden Needle

Yunnan Golden Needle

10,58 €
211,60 €/kg
2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

9,58 €
191,60 €/kg
2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

59,50 €
297,50 €/kg
2017 Fuding Gongmei White Tea

2017 Fuding Gongmei White Tea

20,06 €
200,60 €/kg
Volcanic Oolong - Korean Yancha

Volcanic Oolong - Korean Yancha

13,61 €
272,20 €/kg