Green Tea China

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

8,57 €
171,40 €/kg
Tanbei Huo Shan Huang Ya

Tanbei Huo Shan Huang Ya

13,61 €
340,25 €/kg
2023 Enshi Yulu

2023 Enshi Yulu

5,95 €
148,75 €/kg
2022 Anhua Songzhen Green Tea

2022 Anhua Songzhen Green Tea

9,98 €8,50 €
212,50 €/kg
2022 Emei Zhu Ye Qing Grüner Tee

2022 Emei Zhu Ye Qing Grüner Tee

20,06 €
501,50 €/kg
2023 Meng Ding Gan Lu

2023 Meng Ding Gan Lu

13,61 €
272,20 €/kg
Yunnan Green Snail

Yunnan Green Snail

10,99 €
219,80 €/kg
2023 Premium Xihu Long Jing Tee (Drachenbrunnentee)

2023 Premium Xihu Long Jing Tee (Drachenbrunnentee)

16,64 €
416,00 €/kg
Jasmine Dragon Pearls

Jasmine Dragon Pearls

7,97 €
159,40 €/kg