Green Tea China

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

9,58 €
191,60 €/kg
Tanbei Huo Shan Huang Ya

Tanbei Huo Shan Huang Ya

13,61 €
340,25 €/kg
2023 Enshi Yulu

2023 Enshi Yulu

5,95 €
148,75 €/kg
2023 Meng Ding Gan Lu

2023 Meng Ding Gan Lu

14,02 €
280,40 €/kg
2024 Premium Xihu Long Jing Tea (Dragon Well Tea)

2024 Premium Xihu Long Jing Tea (Dragon Well Tea)

16,64 €
416,00 €/kg
Jasmine Dragon Pearls

Jasmine Dragon Pearls

7,97 €
159,40 €/kg