Sencha green tea

Sencha Yutakamidori

Sencha Yutakamidori

7,97 €
159,40 €/kg
Organic Sencha Kaori

Organic Sencha Kaori

11,59 €
231,80 €/kg
Shincha Saemidori

Shincha Saemidori

13,61 €
272,20 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,98 €
179,60 €/kg
Organic Sencha Kurasawa

Organic Sencha Kurasawa

13,86 €
277,20 €/kg
Kagoshima Shincha Yabukita Bio

Kagoshima Shincha Yabukita Bio

30,25 €
605,00 €/kg
Tenryu Shincha Yumesuruga

Tenryu Shincha Yumesuruga

28,24 €
564,80 €/kg