Fujian tea

Wild Rosy Lapsang (unsmoked)

Wild Rosy Lapsang (unsmoked)

9,98 €
199,60 €/kg
Rou Gui Zhengyan Yancha (Felsen Tee)

Rougui Wuyi Yancha (Rock Tea)

3,83 €
478,75 €/kg
Superior High Mountain Tie Guan Yin Oolong

Superior High Mountain Tie Guan Yin Oolong

2,52 €
315,00 €/kg
Qi Lan Zhengyan Yancha (Rock Tea)

Qi Lan Zhengyan Yancha (Rock Tea)

8,57 €
1.071,25 €/kg
Tanbei Qingxin Ruanzhi Oolong

Tanbei Qingxin Ruanzhi Oolong

12,00 €
300,00 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,56 €
189,00 €/kg